Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

Voor De Maten is voldoende water van een zeer goede kwaliteit belangrijk. Watervervuiling en verdroging moeten worden opgelost. De openheid van het vijverlandschap wordt hersteld. Op een aantal vijvers wordt vis uitgezet voor visetende vogels. Andere vijvers zijn visvrij voor amfibieën en worden omgeven door een geschikte landbiotoop. Regelmatige drooglegging van de vijvers zorgt voor het behoud van de typische vijverbodemvegetaties. De oppervlakte landduinen en heischrale graslanden neemt toe. Uitheemse en invasieve dieren en planten ten slotte worden bestreden. Natuurpunt, privé-eigenaars en de stad Genk zijn hier allemaal bij betrokken.

Elvira Jacques
Agentschap voor Natuur en Bos