Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Uitbreiding van habitattype landduinen en droog heischraal grasland

2705

Toename van landduinhabitats (habitattype 2310 en 2330) en soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond (heischraal grasland habitattype 6230) aansluitend bij de heidekern dient opgestart.

Toename door omvorming van bijvoorbeeld dennenbestanden naar open landduinen situeren zich in het noordoosten van het SBZ en ten noorden van de Augustijnenvijver De toename van heischraal grasland zal bij voorkeur gebeuren ter hoogte van Haagbeemden-Diepenbekerbos/Bijenbergbos.