Planten en dieren

Het vijver- en moeraslandschap en de afwisseling van heide en bossen zorgen voor een bijzondere dieren- en plantenrijkdom. Als de vijvers droog vallen, zoals na afvissing, verschijnen op de zandige vijverbodem snel, vaak zeer zeldzame plantjes. De kleine ronde blaadjes en de drietallige witte bloempjes van de zeldzame drijvende waterweegbree zijn goed herkenbaar. Daarnaast zijn de rietkragen en oeverplanten in de vijvers het ideale leefgebied voor riet- en moerasvogels zoals roerdomp, woudaap, grote zilverreiger, bruine kiekendief en krakeend. De boomkikker en de knoflookpad, twee bijzondere amfibieƫn, vind je er ook.

Elvira Jacques
Agentschap voor Natuur en Bos