Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zoneringsplan voor alle forten

1703

Met het oog op het vrijwaren van de voor vleermuizen belangrijke zones (winter, zwerm maar ook zomerkolonies) is de doelstelling dat voor elk fort en schans een objectieve zonering wordt opgesteld die aangeeft welke zones potentieel belangrijk, belangrijk tot zeer belangrijk zijn voor vleermuizen, welke zones niet belangrijk zijn en zones waarvan het belang m.b.t. vleermuizen op dit ogenblik niet gekend is. Aan deze zonering wordt een functie gekoppeld, alsook een beheer, toegankelijkheidsregeling en de mogelijkheden voor medegebruik. Dit dient te worden vastgelegd in een beheerplan dat per fort gedetailleerd en wetenschappelijk onderbouwd wordt uitgewerkt. Deze aanpak biedt duidelijkheid, maar ook zekerheid aan alle gebruikers. Zo krijgen de potentieel belangrijke, belangrijk en zeer belangrijke zones een hoofdfunctie natuur en kunnen de niet belangrijke zones ingenomen worden voor andere functies mits de activiteiten of initiatieven geen negatieve impact hebben op de vleermuizen in de andere zones. Deze prioriteit geldt voor alle forten en schans, dus zowel de hierboven vermelde als volgende forten:

  • fort Stabroek (privaat)
  • fort Liefkenshoek (gemeente Beveren): dit fort is wel in eigendom van een (lokale) overheid, maar de potenties zijn beperkt.

De wijze waarop dit zoneringsplan kan opgemaakt worden, wordt weergegeven in Bijlage 10.