Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Laatvlieger

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1449
Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Laatvlieger
Fortengordels
Vleermuisverblijfplaatsen

Behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat in vermelde forten zodat aan volgende kwaliteitseisen voldaan is:

  • geen verstoring van de betreffende soorten
  • gradiënt van buitenklimaat tot stabiele vorstvrije temperatuur
  • gradiënt van droog tot hoge relatieve luchtvochtigheid (> 80%)
  • gradiënt van buitenklimaat tot tochtvrije winterverblijfplaatsen
  • geen lichtpollutie van winterverblijfplaatsen en zwermplaatsen, minimale lichtpollutie in aanvliegroutes
  • Behouden of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen, ook aan buitengevels

Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, graslanden, Kleine Landschaps Elementen en habitattypes zoals HT 3150, 9120/9190 en 91E0.

Behoud of toename van de overwinteringspopulatie in de eerder vermelde fortengroepen en in volgende fortengroep:

  • fort Stabroek
  • fort Liefkenshoek