Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ingekorven vleermuis, Meervleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1447
Ingekorven vleermuis, Meervleermuis
Fortengordels
Vleermuisverblijfplaatsen

Behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat in vermelde forten zodat aan volgende kwaliteitseisen voldaan is:

 • geen verstoring van de betreffende soorten
 • stabiele hoge temperatuur tussen 7 en 11°C
 • zeer hoge relatieve luchtvochtigheid (> 90%)
 • maximaal tochtvrij
 • geen lichtpollutie van winterverblijfplaatsen, zwermplaatsen, fortgrachten en aanvliegroutes
 • behouden of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen

Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, graslanden, Kleine Landschaps Elementen en habitattypes zoals HT 3150, 9120/9190 en 91E0.

Behoud of toename van de overwinteringspopulatie in de volgende fortengroep:

 • fort Steendorp
 • fort 3 (Borsbeek)
 • fort Schoten
 • fort Kessel
 • fort Lier
 • fort Liezele
 • fort Broechem
 • fort Koningshooikt
 • fort Bornem
 • fort Kapellen
 • fort Duffel