Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Franjestaart, Watervleermuis, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1448
Franjestaart, Watervleermuis, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis
Fortengordels
Vleermuisverblijfplaatsen

Behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat in vermelde forten zodat aan volgende kwaliteitseisen voldaan is:

 • geen verstoring van de betreffende soorten
 • stabiele vorstvrije temperatuur
 • zeer hoge relatieve luchtvochtigheid (> 90%)
 • tochtvrije winterverblijfplaatsen
 • geen lichtpollutie van winterverblijfplaatsen, zwermplaatsen, fortgrachten en aanvliegroutes
 • Behouden of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen

Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, graslanden, Kleine Landschaps Elementen en habitattypes zoals HT 3150, 9120/9190 en 91E0.

Behoud of toename van de overwinteringspopulatie in de fortengroep vermeld bij Ingekorven vleermuis en Meervleermuis en in volgende fortengroep:

 • fort Haasdonk
 • fort Walem
 • fort 7 (Wilrijk)
 • Schans Smoutakker
 • Fort Ertbrand
 • fort 2 (Wommelgem)
 • fort 5 (Edegem)