Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Maasvallei

BE2200037 - Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek
645.00ha

Rivierpark Maasvallei vormt de grens vormt tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Deze indrukwekkende, soms wispelturige, regenrivier meandert door een landschap van overstromingsgraslanden, ruigten, broekbossen, hardooibossen en grindplassen. Otter en bever horen er thuis.

Dit gebied ligt in de vallei van de Maas, die de grens vormt tussen de provincies Belgisch en Nederlands Limburg. Dit rivierlandschap bestaat uit talrijke leefgebieden: van het diepe en ondiepe water, de grindbanken, de sliboevers, de overstromende oevers, de graslanden die enkel overstromen bij hoogwater tot de zelden overstromende bossen. In elk van deze plekjes leven typische dieren en planten, waardoor dit groene lint in het landschap een hotspot is van biodiversiteit.

RivierPark Maasvallei is een landschap van stromend water, grindbanken, nevengeulen, afgesneden meanders en diepe grindplassen omgeven door graslanden, ruigten en bossen. Langs de Maas ligt een snoer van prachtige natuurgebieden. Van noord naar zuid zijn dat: Vijverbroek, Koningssteen, Kollegreend, Bichterweerd, Negenoord-Kerkeweerd, Maasbempder Greend- Mazenhoven, Maaswinkel en Hochter Bampd. Het is een internationaal belangrijke vogelrijk gebied, vooral tijdens de winter- en de trekperiode. De grazende konikpaarden en gallowayrunderen zijn op zich een attractie.

Belangrijke beheerders van het RivierPark zijn nv De Scheepvaart, Natuurpunt vzw en Limburgs Landschap vzw. Nv De Scheepvaart heeft grote delen naast de Maas op de schop genomen om de achterliggende dorpen en gronden te vrijwaren van overstromingen. Bij die inrichtingswerken wordt optimaal rekening gehouden met de natuurdoelen voor deze speciale beschermingszone. De ingerichte natuurgebieden worden in beheer gegeven aan de natuurverenigingen. Plaatselijk wordt ook samengewerkt met landbouwers. Uiteraard is ook de grindsector een belangrijke speler. De grindontginning heeft een grote invloed gehad op de Maas.

Kinrooi (3640), Maaseik (3680), Dilsen Stokkem (3650), Lanaken (3620), Maasmechelen (3630)
Katleen Vandenbergh
Agentschap voor Natuur en Bos