Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zandleemstreek

BE2300044 - Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek
1800.00ha
Makegemse bossen met bosanemoon en speenkruid
Wegberm ter hoogte van Dorent met de zeldzame grote pimpernel
Heischraal grasland in Serskampse bossen in Wetteren
Poel in het natuurreservaat d’Heide in Wetteren met hoogste concentratie kamsalamanders
Bloemenrijk schraal grasland in natuurreservaat Honegem te Aalst
Poel met ruige vegetatie als leefgebied voor de kamsalamander

In dit gebied liggen boscomplexen en valleigebieden verspreid op, zoals de naam het zegt, zandleemgronden. De 19 deelgebieden zelf liggen ver van elkaar verwijderd.

Dit gebied is gelegen ten zuiden van de Zeeschelde en strekt zich uit van Merelbeke in Oost-Vlaanderen, over Mechelen in Antwerpen tot in Bonheiden en Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant.

De bossen bestaan uit de typische beukenbossen met wilde hyacint, maar ook het zuurdere beukenbos en eikenhaagbeukenbos vinden we er terug. Daarnaast zijn er lokaal bronnen en de daaraan gekoppelde bronbossen, op de armere gronden vinden we ook heiderelicten. Het tussenliggend gebied is soms heel zacht glooiend, anders eerder vlak in een agrarisch landschap. In de valleien vinden we naast natte valleibossen en populierenbossen ook vochtige graslanden terug langs waterlopen en grotere rivieren zoals de Dijle.

Het gebied ligt in een belangrijke landbouwstreek, met een combinatie van akkerbouw,  veeteelt en tuinbouw (boomkwekerijen). Daarnaast kent het ook een rijke traditie van bosbouw, jacht en visvangst. Het grootste deel (75 %) is in eigendom van landbouwers en private bos- en landeigenaars. 30% van de oppervlakte is effectief in landbouwgebruik. Ongeveer 40% van het gebied is momenteel bos. Een deel van de gebieden (25%) wordt in functie van natuurbeheer en recreatieve ontsluiting beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos of een terreinbeherende vereniging.

Aalst (9300), Bonheiden (2820), Boortmeerbeek (3190), Buggenhout (9255), Erpe-Mere (9420), Gavere (9890), Grimbergen (1850), Kapelle-op-den-Bos (1880), Lede (9340), Mechelen (2800), Melle (9090), Merelbeke (9820), Oosterzele (9860), Vilvoorde (1800), Wetteren (9230), Wichelen (9260), Zemst (1980)
Ann De Rycke
Agentschap voor Natuur en Bos