Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Vijvergebied Midden-Limburg

BE2200031 - Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden
5095.00ha
De Teut © Marc De Vos

Wie Vijvergebied Midden-Limburg zegt, denkt aan honderden vijvers met uitgebreide rietvelden omgeven door oude boscomplexen. Er ligt ook een van de grootste heidegebieden van Vlaanderen: Teut-Tenhaagdoornheide. Dat hier Europese topnatuur voorkomt, is dus niet verwonderlijk.

Dit gebied ligt in de provincie Limburg ten noordoosten van de stad Hasselt. Het grootste gedeelte bestaat uit een uitgestrekt vijverlandschap, heiden en bossen doorsneden door tal van valleien van laaglandbeken die ontspringen op het Kempens plateau.

De grote heideterreinen situeren zich op het Kempens plateau. De Laambeek, Roosterbeek en Zusterkloosterbeek ontspringen op dat plateau en stromen in zuidwestelijke richting naar de Demer. Door de beek op te stuwen is het mogelijk beekwater af te leiden via zijgrachten. Door dat systeem van stuwen, oploop- en aflaatgrachten kunnen honderden vijvers met beekwater worden gevuld. De vijvers zijn omgeven door weilanden, struwelen, ruigten en bossen. Opvallend zijn de meest oostelijke getuigenheuvels: de Galgeberg en de Bolderberg met, op die laatste, de bekende Kluis.

Het vijvergebied is een cultuurhistorisch bijzonder gebied. Het historische en actuele landgebruik heeft in grote mate de aanwezige natuur bepaald. Het vijverlandschap is tot stand gekomen onder impuls van de Abdij van Herkenrode en is geworden tot wat het nu is door de commerciële viskweek. De oude loofbossen zijn eigendom van adellijke families, zoals de familie Villenfagne de Vogelsanck en andere landeigenaren. De domeinen zijn hun jachtgebied. Ook de bossen hebben voor hen een belangrijke economische functie. Het heidelandschap is deels bebost met naaldhout ten behoeve van de mijnindustrie.

Heusden-Zolder (3550), Zonhoven (3520), Hasselt (3500), Houthalen-Helchteren (3530), Genk (3600)
Elvira Jacques
Agentschap voor Natuur en Bos