Planten en dieren

Het Vijvergebied Midden-Limburg is in de Benelux de belangrijkste plek voor de woudaap. Samen met roerdomp en boomkikker zijn dat dé ambassadeurs van dit gebied. Gladde slang en knoflookpad zijn twee van de twaalf soorten amfibieën en reptielen die er leven. Drijvende waterweegbree in de vijvers bevestigt dat dit natuur van topniveau is. Op de heide leeft de mysterieuze nachtzwaluw, in de bossen de zwarte specht, middelste bonte specht, wespendief en tal van vleermuizen. In de beek zwemt beekprik, terwijl in de vijvers bittervoorn en sporadisch de zeer zeldzame grote modderkruiper worden waargenomen.

Elvira Jacques
Agentschap voor Natuur en Bos