Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zwarte Beek

BE2200029 - Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden
8306.00ha
slangenwortel © Wilfried Rentmeesters
Zwarte Beekvallei © Wilfried Rentmeesters

De Zwarte beek is een van de belangrijkste beekvalleien in Vlaanderen. De watersnip is dé ambassadeur. Het militair domein is een vlekkendeken van landduinen, droge en natte, venig heide, vennen omgeven door uitgestrekte bossen.  De terrils zijn de ideale uitkijkposten. De valleien van de Bolisserbeek, Dommel en Grote Nete herbergen enkele pareltjes van natuurreservaten.

Dit Natura2000-gebied ligt in het noordwesten van de provincie Limburg en is het grootste in Vlaanderen.

Op het Kempens plateau liggen de heide en de droge, vooral dennenbossen. De heide is enorm uitgestrekt en gevarieerd. De beken ontspringen op dit Kempens plateau. De Zwarte Beek is een van de belangrijkste beekvalleien in Vlaanderen. Op de metersdikke veenlagen langs de beek groeien bijzondere planten. De variatie aan droge en natte, voedselarme en voedselrijkere vegetaties zorgt voor een uitzonderlijk grote rijkdom aan planten en dieren, zoals de watersnip. De valleien van de Bolisserbeek, Dommel en Grote Nete zijn smaller, maar daarom niet minder interessant. De terrils van Beringen en Heusden-Zolder herbergen planten en dieren die je elders in de regio niet tegenkomt.

Het grootste deel van de Zwarte Beek is natuurreservaat: beheerders zijn Natuurpunt (777 ha) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (47,7 ha in de vallei en 3237 ha militair domein). De terrils zijn in beheer bij het ANB (207 ha)

In de Dommelvallei liggen natuurreservaat De Ortolaan (ANB, 96,07 ha) en Dommelvallei (Natuurpunt, 195 ha). De Mullemerbeemden van de stad Peer is in beheer bij vzw Isis (19 ha). In de vallei van de Grote Nete beheert Natuurpunt natuurreservaat Veewei (22,6 ha), voor de rest is de Netevallei vooral in privé-eigendom.

De heide- en bosgebieden op militair domein worden sinds het protocol met Defensie – en in samenspraak met hen - door ANB beheerd.

Hechtel-Eksel (3940), Heusden-Zolder (3550), Houthalen-Helchteren (3530), Beringen (3580), Lummen (3560)
An Creemers
Agentschap voor Natuur en Bos