Planten en dieren

Op de metersdikke veenlagen langs de Zwarte Beek groeien bijzondere planten. De watersnip voelt zich helemaal thuis op deze natte graslanden. In de beek leeft de beekprik.

Het militair domein is een lappendeken van landduinen, droge en natte, venig heide, vennen omgeven door uitgestrekte bossen.  De watersnip, gevlekte witsnuitlibel, drijvende waterweegbree, heikikker, gladde slang, boomleeuwerik, nachtzwaluw voelen zich hier thuis.

De valleien van de Bolisserbeek, Dommel en Grote Nete zijn interessant voor blauwborst, ijsvogel en wespendief.  De knoflookpad is nog zo een tot de verbeelding sprekende soort.

An Creemers
Agentschap voor Natuur en Bos