Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Voerstreek

BE2200039 - Voerstreek
1592.00ha
Voerstreek (1) © Jan Wuytack
Voerstreek (2) © Jan Wuytack
Schoonbeek (1) © Marc De Vos
Schoonbeek (2) © Marc De Vos
Schoonbeek (3) © Marc De Vos
Veursvallei (1) © Marc De Vos
Veursvallei (2) © Marc De Vos
Veursvallei (3) © Marc De Vos

De Voerstreek is niet alleen een schatkamer met de zeldzaamste soorten, maar ook één van de mooiste wandelregio’s in Vlaanderen. Het landschap is een lappendeken van waardevolle en massieve bossen, graslanden en boomgaarden omgeven door hagen, holle wegen en snelstromende beken.

Het habitatrichtlijngebied Voerstreek behoort tot de provincie Limburg, maar is er geografisch van geïsoleerd. De Voerstreek grenst in het noorden aan het Nederlandse Heuvelland en wordt in het oosten, zuiden en westen omgeven door het Waalse Land van Herve. De totale oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 1592 ha. Het grootste gedeelte van dit gebied (825 ha) bestaat uit oude, massieve boskernen. Het kleinschalige open landschap is een mozaïek van graslanden omgeven door hagen, boomgaarden en holle wegen.

Het reliëf met oude Maasterrassen, leemplateaus met asymmetrische dalen, het netwerk van kleine landschapselementen en het lappendeken van graslanden en bossen maken het landschap bijzonder aantrekkelijk. Ze hebben een zeer grote biodiversiteit, hier komen maar liefst zes bostypes voor met elk typische, zeldzame planten en dieren. In het snelstromende water van de Berwijn, Veurs en Geul leven speciale vissen. Op de kalkrijke bodem groeien kalkminnende plantensoorten, die talrijke insecten lokken: een rijk gedekte tafel voor vogels, vleermuizen en andere zoogdieren. In Voeren ligt tevens het hoogste punt van Vlaanderen.

De Voerstreek bestaat grotendeels uit natuur en bos. Het uitgebreide fiets- en wandelnetwerk wordt druk bezocht. De bossen zijn toegankelijk via een beperkt aantal paden, waardoor het in grote delen van de bossen erg rustig blijft. Het beheer van de openbare bossen gebeurt door het Agentschap voor Natuur en Bos. Natuurpunt beheert het prachtige kasteeldomein Altenbroek.

Meer dan de helft (62%) van de speciale beschermingszone is in privé-eigendom. Landbouwers beheren de graslanden en doen aan akkerbouw. In het gebied is geen industrie aanwezig en zijn nauwelijks woongebieden te vinden.

Voeren (3790)
Bart Tessens
Agentschap voor Natuur en Bos