Inspanningen

In de boskernen wordt het beheer bijgestuurd. De oppervlakte van het waardevolle bos wordt uitgebreid door populieren- en naaldhoutbestanden om te vormen. Plaatselijk wordt ook nieuw bos aangeplant. Het beheer van de graslanden gebeurt op maat van de eisen van de meest gevoelige soorten. Het netwerk van kleine landschapselementen wordt versterkt. Privé-eigenaars, landbouwers en andere landgebruikers dragen hier hun steentje bij. Voor het behoud van de bijzondere visfauna is een zeer goede waterkwaliteit een absolute vereiste. Alle knelpunten moeten snel worden opgelost.

Bart Tessens
Agentschap voor Natuur en Bos