Planten en dieren

Het gevarieerde landschap zorgt voor een enorme soortenrijkdom. Naast de zeldzame hazelmuis en wilde kat heeft de das, de Limburgse ‘panda’, hier één van zijn grootste leefgebieden. In de bossen wonen de middelste bonte specht, de wespendief, de taigaboomkruiper, de bosvleermuis, het vliegend hert en veel bijzondere vleermuizen. In en rond de beken leven de gestippelde alver, de beekprik, de rivierdonderpad, de bittervoorn en de waterspitsmuis. Atlantische zalmen gebruiken de Berwijn tevens om te migreren naar hun geboortegronden. De vuursalamander dreigt te verdwijnen en ook de vroedmeesterpad laat zich nog maar weinig horen. In de bijzondere graslanden, met talrijke orchideeën, fladderen de meest zeldzame vlinders als bruin dikkopje, klaverblauwtje en kaasjeskruiddikkopje. Ook vormen ze het ideale jaaggebied voor de grauwe klauwier en vinden we er zeldzame wasplaten. Deze kleine, kleurrijke paddenstoelen geven de graslanden het keurmerk van topkwaliteit.

Bart Tessens
Agentschap voor Natuur en Bos