Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bos en Hei

BE2100017 - Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen
5240.00ha
Herenbos
Peerdsbos © Erik Gintelenberg
's Herenbos © Werner Van Hove
's Herenbos © Werner Van Hove
Tielenheide © Luc Van Assche
Zoerselbos © Filip Van Boven
Zoerselbos © Filip Van Boven
Zoerselbos © Filip Van Boven

De bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen bieden een prachtige mix van bossen, beekvalleien en heide. Ze omvatten de oudste Kempische loofbossen. In de Visbeekvallei kun je een van de laatste populaties van adders in Vlaanderen vinden. En wie goed zoekt, kan in de plassen en vennen drijvende waterweegbree spotten.

De bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen liggen verspreid over 14 deelgebieden in 18 gemeenten van de provincie Antwerpen. Ze situeren zich over een brede strook centraal in de provincie. De meeste deelgebieden liggen in de Kempen, in het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict. Zij bevinden zich ten noorden van het Valleigebied van de Kleine Nete en ten zuiden van Blak, Kievitsheide en Ekstergoor.

Dit gebied ligt in een regio met een vlak tot licht golvend reliëf in het Netebekken. De lichte golving zien we vooral aan de landduinen, die de oriëntatie van de waterlopen volgen. Er is een dicht netwerk van beken die afstromen naar de Kleine Nete, waaronder de Tappelbeek, de Molenbeek, de Visbeek en de Grote Caliebeek. In de brede valleien liggen duizenden vijvers die als visvijver of voor turfwinning gebruikt werden. Het gebied biedt een mooie mix van bossen, heidelandschappen en beekvalleien.

Het Agentschap voor Natuur en Bos bezit 16% van de oppervlakte van het gebied en beheert daarnaast nog 22%, waaronder gemeentebossen en militaire domeinen. 5% van het gebied is in beheer bij natuurverenigingen. Verder is er 984 hectare landbouwgrond geregistreerd door 278 landbouwbedrijven. Defensie is actief op de militaire domeinen van Malle en Tielen. Pidpa heeft een grondwaterwinning in het gebied en drie andere grondwaterwinningen in de onmiddellijke omgeving. Ten slotte oefenen sommige delen van het gebied een grote aantrekkingskracht uit op recreanten.

Beerse (2340), Boechout (2530), Brasschaat (2930), Hove (2540), Kasterlee (2460), Lier (2500), Lille (2275), Lint (2547), Malle (2390), Oud Turnhout (2360), Ranst (2520), Schilde (2970), Schoten (2900), Turnhout (2300), Vorselaar (2290), Vosselaar (2350), Zandhoven (2240), Zoersel (2980)
Hans De Schryver
Agentschap voor Natuur en Bos