Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

Oppervlaktetoename van droge eikenbossen wordt vooral gerealiseerd door omvorming van naaldbos. Voor de verbinding is ook bosuitbreiding nodig. Uitbreiding van heidegebieden is eveneens gepland. Zo wordt in de Visbeekvallei extra leefgebied gecreƫerd voor de adderpopulatie. Vergrassing en verbossing van bestaande heide wordt tegengegaan en een gepast venbeheer biedt grote kansen voor oeverkruidplanten zoals drijvende waterweegbree. Ook herinrichting van verlaten visvijvers, aangepast beheer en uitbreiding van beekbegeleidende graslanden en ruigtes zijn prioritair.

Hans De Schryver
Agentschap voor Natuur en Bos