Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

In en rond de bossen kun je beschermde vogelsoorten zoals de wespendief, de zwarte specht en de middelste bonte specht zien rondvliegen. Bechsteins vleermuis, Brandts vleermuis en franjestaart zijn soorten die houden van gevarieerde loofbossen met onder andere dreven, open plekken en voldoende oude bomen met holtes en spleten. Op de heide van de Visbeekvallei komt nog een kleine populatie adders voor. Aan de oevers van de vennen in de heidegebieden kun je ook drijvende waterweegbree bewonderen.

Hans De Schryver
Agentschap voor Natuur en Bos