Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Noord-Oost Limburg

BE2200032 - Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen BE2200033 - Abeek met aangrenzende moerasgebieden BE2200034 - Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven
6372.00ha

Prachtige graslanden, natte ruigten, vijvers en broekbossen vormen een groen netwerk in de valleien van de Dommel, de Warmbeek en de Abeek. Daarnaast zijn kleinschalige landbouwlandschappen en een prachtig eikenberkenbos te vinden in de Itterbeekvallei. Het GrensPark Kempen~Broek, het Hageven en de Achelse Kluis omvatten de mooiste moeras- en heidegebieden aan weerszijden van de grens. De wateringen zijn cultuurhistorisch erfgoed. Kortom, dit zijn stuk voor stuk zeer waardevolle leefgebieden voor de meest bijzondere soorten.

 

Noord-Oost Limburg wordt ingedeeld in 3 habitatrichtlijngebieden.

De Abeekvallei vormt een snoer van natuurpareltjes: de Abeekvallei vanaf het militair domein, Smeetshof, De Luysen, St-Maartensheide, Stamprooierbroek, Hasselterbroek, Grootbroek, Zuurbeekvallei en De Zig. Deze gebieden bestaan grotendeels uit gevarieerde moeras- en heidegebieden.

Het Hageven met de Dommelvallei, de Beverbeekse heide, de Warmbeekvallei en de Wateringen. Het Hageven-De Plateaux en de Achelse Kluis-Leenderbos-Groote Heide zijn grote grensoverschrijdend heide- en bosgebieden.

De Itterbeekvallei omvat gebieden als de Brand en het Tösch-Langeren waarin goed bewaarde kleinschalige landbouwlandschappen met door houtkanten omgeven weilanden liggen. Samen met oude wateringen (Schootshei) en voormalige zandwinningen (Bergerven) vormt dit het zuidelijke deel van het GrensPark Kempen~Broek.

De valleien van de Abeek, Itterbeek, Warmbeek en Dommel bestaan tegenwoordig uit een mozaïek van broekbossen, vijvers en natte hooilanden (her en der nog ‘blauwgrasland’).

Op de overgangen naar de hogere gronden vinden we lokaal nog oude traditionele landbouwlandschappen zoals het bocagelandschap in Tösch-Langeren en De Brand.

Op de droge gronden domineren heide, duinen en naaldbossen het landschap.

Op verschillende plaatsen vinden we de karakteristieke ‘wateringen’ (Lozerheide te Bochelt, Wateringen te Lommel); oude bevloeiingsgebieden die beoogden om de arme gronden geschikt te maken voor landbouw. Tegenwoordig zien we hier vaak populierenbossen maar her en der ook nog de typische soortenrijke hooilanden.

In het gebied zijn verschillende natuurgebieden aanwezig van natuurverenigingen zoals Natuurpunt, Limburgs landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos. Ook beheert Werkgroep Isis vzw een aantal natuurgebieden van de stad Peer. Samen is ‘de natuursector’ goed voor ca. 1.400 ha in beheer.

Privéboseigenaars beheren ongeveer 2.000 ha bos en zijn dus ook belangrijke spelers in het gebied.

In dit gebied, vooral in het gedeelte dat enkel vogelrichtlijngebied is, is de landbouwsector sterk vertegenwoordigd met een oppervlakte van ca. 7.700 ha in landbouwgebruik en ca. 800 actieve landbouwers.

Veel wandelaars en fietsers genieten als recreatief medegebruiker mee van deze prachtige natuurparels.

Bocholt (3950), Bree (3960), Kinrooi (3640), Meeuwen-Gruitrode (3670), Peer (3990), Lommel (3920), Neerpelt (3910), Hamont-Achel (3930), Dilsen-Stokkem (3650), Maaseik (3680)
Kobe Janssen
Agentschap voor Natuur en Bos