Inspanningen

Het herstel van natuurlijke waterhuishouding en waterkwaliteit speelt een centrale rol in dit gebied. Ook voor kwaliteitsverbetering en oppervlakte uitbreidingen bij het herstel van o.a. het moeraslandschap, het laagveencomplex, en voor de (natte) bossen. Daarnaast is het herstel van het leefgebied van grauwe klauwier een prioritaire inspanning. Hiervoor moet worden samen gewerkt met de waterbeheerders en de landeigenaars (voornamelijk de natuurorganisaties en de landbouwers). De grote natuurkernen worden (binnen de SBZ) met elkaar verbonden door middel van kleine landschapselementen. Poelen en landbiotoop worden aangelegd voor de boomkikker, net als een moerassig vijvergebied, met als doel roerdomp, porseleinhoen en bruine kiekendief. De wateringen worden zoveel mogelijk hersteld. Het Hageven en de Achelse Kluis worden verder ingericht en beheerd als goed ontwikkelde heidekernen.

Kobe Janssen
Agentschap voor Natuur en Bos