Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bosuitbreiding

2307

Op enkele plaatsen is bosuitbreiding van droog bos (habitattypes 9120 en 9190) noodzakelijk voor het kunnen bereiken van een lokaal goede staat van instandhouding van deze habitats en van de habitattypische soorten zoals Wespendief, Middelste bonte specht en Groot Vliegend hert:

  • a) totaal van 359 ha met als richtwaarde 19 ha bosuitbreiding in SBZ-H BE2200032, vooral in en rond de Warmbeekvallei en de Achelse Kluis;
  • b) totaal van 270 ha met als richtwaarde 48 ha bosuitbreiding in SBZ-H BE2200033, vooral in en rond het Groot-Broek;
  • c) totaal van 368 ha met als richtwaarde 65 ha bosuitbreiding in SBZ-H BE2200034, vooral in en rond Jagersborg.

Op enkele plaatsen is bosuitbreiding van nat bos (HT 91E0) nodig voor het kunnen bereiken van een lokaal goede staat van instandhouding van dit habitat en van de habitattypische soorten zoals Wespendief, Grote weerschijnvlinder en Kleine ijsvogelvlinder:

  • a) totaal van 194 ha met als richtwaarde 53 ha bosuitbreiding in SBZ-H BE2200032, vooral in en rond de Warmbeekvallei;
  • b) totaal van 556 ha met als richtwaarde 50 ha bosuitbreiding in SBZ-H BE2200033, vooral in de bovenloop van de Abeekvallei;
  • c) totaal van 228 ha met als richtwaarde 41 ha bosuitbreiding in SBZ-H BE2200034, vooral in en rond Jagersborg en de Tösch.