Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gewone dwergvleermuis, Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Franjestaart, Baardvleermuis, Laatvlieger

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1294
Gewone dwergvleermuis, Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Franjestaart, Baardvleermuis, Laatvlieger
Noord-Oost Limburg
Boslandschap

Behoud en kwaliteitsverbetering van de bestaande de leefgebieden, behoud en verder uitbouwen van de connectiviteit tussen de jachtgebieden, de kolonieplaatsen en de overwinteringsgebieden.
Er moeten voldoende holle bomen aanwezig zijn aangezien deze soorten deze ook als verblijfplaatsen gebruiken.
Betere inrichting van kolonieplaatsen (kerken, zolders, ..) en vermijden van verlichting van uitvliegplaatsen. Inrichten van winterverblijven (kelders, forten, groeven, bunkers, ..) en zomerverblijven (kerken, zolders, ..).
Toename kleinschaligheid en het behoud van lijnvormige elementen tussen woonkernen (geschikte kolonieplaatsen in gebouwen) en geschikte jachtgebieden.

Minstens behoud van de actuele populaties.