Ontwikkeling van 2 grotere heidekernen, die overgaan naar open beekvalleien