Heikikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1286
Heikikker
Noord-Oost Limburg
Heikikker

Vennen zonder beschaduwing en niet te verzuurd ifv ontwikkeling eieren.
Voldoende zonnige, mesotrofe, plantenrijke plassen die het ganse jaar water bevatten. De oeverzone is meer dan 50% voorzien van abundante vegetatie en in de buurt liggen geen verkeerswegen.
Visvrij houden van de poelen (Amerikaanse hondsvis).

Er wordt gestreefd naar een populatie in het Hageven (BE2200032-1), in de Warmbeekvallei (BE2200032-2) en in de Brand (BE2200034) met minstens 200 roepende mannetjes (of eiklompjes) met elk jaar voldoende voortplanting.
Bij de populatie in het Hageven moet men streven naar een mogelijkheid tot uitwisseling met de populatie in Nederland. Er is geen extra oppervlakte nodig.