4030 - Droge Europese heide

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
671
4030 - Droge Europese heide
Droge heide (4030)
Noord-Oost Limburg
Heidelandschap
+

Actueel: 58 ha
Toename: 47 ha
Totaal: 105 ha

  • SBZ-H BE2200032: de huidige oppervlakte bedraagt 48 ha. Er wordt een oppervlaktetoename voorzien in de regio van de Achelse Kluis en in het Hageven.
  • SBZ-H BE2200033: behoud van actuele oppervlakte (5ha).
  • SBZ-H BE2200034: de actuele oppervlakte van 5 ha neemt toe tot een totale oppervlakte van 10 ha door omvorming op de steilrand.

  • Nastreven van het voorkomen van alle ouderdomsstadia van Struikhei van pionier- tot degradatiestadium in functie van een hoge structuurrijkdom en het voorkomen van een aantal habitattypische soorten.
  • Tegengaan van vergrassing door terugdringen van verzurende en eutrofiërende depositie. Het beheer richten op het terugdringen van vergrassing door het maaien en plaggen.
  • Tegengaan van verbossing door het verwijderen van houtige opslag zoals grove den.