3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
667
3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea
Noord-Oost Limburg
Heidelandschap
+

Actueel: 55,5 ha
Uitbreiding door omvorming : 5 ha
Totaal: 60,5 ha

  • SBZ-H BE2200032: actueel is er 7 ha. Er wordt een uitbreiding voorzien van 5 ha door omvorming van een aantal zure vennen op de linkervalleiflank van de Dommel (met onder meer de Waterbiesvennen, het Kranenven, het Sluisven, het Kuilven en het Nieuw kraaieven).
  • SBZ-H BE2200033: behoud van actueel voorkomen (0,5ha) en toename van 1 ha.
  • SBZ-H BE2200034: voor de geherstructureerde grindplassen van het Bergerven wordt het behoud van de actuele oppervlakte van ongeveer 48 ha voorzien.

Goede tot uitstekende kwaliteit:

  • Permanent herstel van het historische waterpeil van de vennen door het opheffen van de drainage in de Achelse Kluis.
  • Geschikte waterkwaliteit: geen interne en externe eutrofiëring.
  • Om windwerking toe te laten is het open houden van de dijken van belang.