Zoveel mogelijk herstel van de vloeiweiden

2306

In de Vloeiweiden Lommel-Kolonie worden de vloeiweiden, inclusief het historisch bevloeiingssysteem in functie van het zeer zeldzaam subtype van glanshaverhooilanden met grote pimpernel en weidekervel en de unieke flora van de Limburgse vloeiweiden, hersteld. In de overige vloeiweiden( Hageven, De Wateringen in Sint-Huibrechts Lille Broekkant, De Holen, Bocholt, watering Neeroeteren) wordt het oorspronkelijk vloeiweidepatroon met wateringssysteem behouden in functie van het behoud met kwaliteitsverbetering en/of herstel van schrale graslanden (6510) en natte ruigten (6430).