6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
675
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Noord-Oost Limburg
+

Actueel: 36,5 ha
Toename: 17 ha, met als richtwaarde voor omvorming 13ha
Totaal: 54 ha

  • SBZ-H BE2200032: In BE2200032 is actueel 21 ha aanwezig en wordt er in totaal 12 ha toename voorzien tot een totaal van 33 ha. In de Lommelse Wateringen wordt een uitbreiding van het habitat 6510 (subtype glanshavergraslanden met Grote pimpernel) voorzien van 7 ha door omvorming. Met een huidige oppervlakte van 18 ha, is de oppervlaktedoelstelling in totaal 25 ha. (Dit zal plaatselijk ten koste gaan van 6430 dat dan elders binnen het SBZ-complex gecompenseerd moet worden via open plekken in 91E0). De rest van de oppervlaktetoename (5ha) kan gerealiseerd worden in het Hageven of de Wambeekvallei. Minimum behoud actuele oppervlakte van 3 ha in het Hageven. Hier zijn ook uitbreidingsmogelijkheden.
  • SBZ-H BE2200033: behoud van actuele oppervlakte van 6,5 ha.
  • SBZ-H BE2200034: actuele oppervlakte van ca. 9 ha. Toename met 5 ha. Ter hoogte van de Itterbeek zal circa 3 ha via schraalgraslandherstel Life-project Itter worden gerealiseerd.

  • Herstellen van de habitatkwaliteit door het herstellen van het bevloeiingssysteem en van het hooilandbeheer.
  • Beperken van verbossing, eutrofiering, strooisellaag.
  • Nastreven van een lokaal goede staat van instandhouding van habitattypische soorten zoals Bramensprinkhaan, Geel- en Zwartsprietdikkopje, Koninginnepage, Oranje en Bruin zandoogje, Groot dikkopje, Gouden sprinkhaan.