Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

West-Vlaams Heuvelland

BE2500003 - West-Vlaams Heuvelland
1878.00ha
Eeuwenhout (c) Regine Vanallemeersch
Hellegatbos © Arnout Zwaenepoel
dottergrasland © Arnout Zwaenepoel
Helleketel © Erik Malfait
kamsalamander © Yves Adams Vilda
Sixtusbossen © Regine Vanallemeersch
Polygoonbos (1) © Erik Malfait
Polygoonbos (2) © Erik Malfait
Eeuwenhout (c) Regine Vanallemeersch

Het West-Vlaams Heuvelland blinkt uit in variatie. Je vindt er veel bossen, zelfs een groot aandeel oud bos, maar ook bronnen, beekvalleien, graslanden, heide en kleine landschapselementen zoals poelen, oude bomenrijen en houtkanten.

Het West-Vlaams Heuvelland is gelegen in het zuidwesten van West-Vlaanderen. Belangrijke bossen en natuurgebieden zijn die van het Heuvelland, Helleketelbos, Sixtusbossen, Galgebossen, Bossen van Wijtschate, Palingbeek, Vierlingen en Gasthuisbossen, Polygoonbos en Breemeersen.

In het West-Vlaams Heuvelland heb je een gevarieerd landschap met veel bossen, waaronder een belangrijk aandeel oud bos, bronnen, beekvalleien met relicten van halfnatuurlijke graslanden, heiderelicten en veel kleine landschapselementen zoals poelen, oude bomenrijen en houtkanten.

Ongeveer de helft van het West-Vlaamse Heuvelland is bestemd voor landbouw, de andere helft heeft een groene bestemming, zoals natuur-, groen- of bosgebied. Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert 19% van het gebied, Natuurpunt 3% en de Provincie West-Vlaanderen 23%. Er zijn ook verschillende bossen in privé-eigendom. Het is een belangrijke toeristische trekpleister, met zwaartepunt in het Heuvelland.

Heuvelland (8950), Poperinge (8970), Vleteren (8640), Zonnebeke (8980), Ieper (8900)
Eline Hostens
Agentschap voor Natuur en Bos