Inspanningen

We streven naar twee grote boskernen van goede kwaliteit. Naast bosuitbreiding zullen bijkomende waardevolle bossen gerealiseerd worden door omvorming van naaldbossen. De bestaande beekbegeleidende bosjes worden het best verbonden door een mozaïek van natte ruigte, graslanden en kleinschalige bosuitbreiding in de beekvalleien en ter hoogte van bronzones. Verbetering van de waterkwaliteit van de beken en bronnen is noodzakelijk. Er moeten oplossingen komen voor het probleem van puntlozingen en erosie.

Eline Hostens
Agentschap voor Natuur en Bos