Planten en dieren

Het West-Vlaamse Heuvelland is belangrijk voor de relictpopulaties van de kamsalamander, maar deze soort kende spijtig genoeg een achteruitgang. Het Hogebos is voor verschillende vleermuissoorten een belangrijke slaapplaats. Dat is waarschijnlijk te danken aan de aanwezigheid van voldoende geschikte bomen. Vandaaruit zwermen de vleermuizen naar hun nabijgelegen jachtgebieden rond Ieper: de Vestingen, de Verdronken weide en de Zillebekevijver.

Eline Hostens
Agentschap voor Natuur en Bos