Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

(Versnelde) omvorming bestaande naaldbossen naar zuurminnende eikenbossen

3302

De naaldbossen in de SBZ moeten door gericht beheer (inclusief exotenbestrijding) zoveel mogelijk omgevormd worden naar de nagestreefde zuurminnende eikenberkenbossen. Voor de bossen, beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (37% van het bosareaal in de SBZ), wordt er vanuit gegaan dat op termijn minimaal 80% van de beheerde bosoppervlakte zal evolueren in de gewenste richting door de toepassing van de bestaande beheervisie van het Agentschap. In de private bossen (41% van het gekarteerde bosareaal) gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (veelal naaldbos) kan omvorming gerealiseerd worden via de toepassing van de Criteria Duurzaam Bosbeheer. Geraamd wordt dat 20% Europees boshabitat hierdoor gerealiseerd wordt in deze naaldbossen. De bosgroep Noorderkempen kan hier initiatief in nemen.