Zwarte specht

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1543
Zwarte specht
Turnhouts vennengebied
Zwarte specht

Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door:

  • bossen met voldoende variatie aan (loofboom)soorten, voldoende oude bomen, dreven en open plekken
  • het beheer van de bossen moet voldoen aan de criteria duurzaam bosbeheer

Deze doelstellingen overlappen met de doelstellingen voor Wespendief.

Zwarte specht komt in de SBZ-V voor met 4-5 bp (gemeentebos Wegmeerheide, Overbroek, domeinbos Ravels Noord en Zuid). Uitbreiding van de broedpopulatie in de SBZ tot ? 30 bp (i.f.v. een goede lokale SVI).