Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Middelste bonte specht

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1459
Middelste bonte specht
Turnhouts vennengebied
Droge Bossen - BE21000024
Middelste bonte specht

De soort is gebonden aan oude, structuurrijke, vochtige loofbossen. Met veel dood hout en loofhout met een ruwe stam, waarin zich grote insecten kunnen ophouden. Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI van het leefgebied beoogd door:

  • grote structuurvariatie
  • herstel lokale hydrologie
  • groot aanbod staand dood hout en of dikke zijtakken, ruwe stammen
  • lange bosbezetting (dikke bomen)
  • voldoende grote habitatvlekken

De soort komt na recente kolonisatie met 1 bp tot broeden in de SBZ. Minimaal behoud van de huidige broedpopulatie.