Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Boomleeuwerik

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1461
Boomleeuwerik
Turnhouts vennengebied
Boomleeuwerik

De soort komt als typische heidevogel ook tot broeden in kapvlaktes, aanplantingen, open naald- of gemengd parkachtig bos op zandige bodem, afgewisseld met korte vegetaties.
Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI van het leefgebied beoogd door:

 

 • open tot halfopen bosstructuur met heideondergroei en/open plekken met:
  • permanente beschikbaarheid van brede zandvlakten en -paden (≥ 50 m)
  • mantel-zoomvegetaties zodat er een zachtere overgang is van bos naar open vegetaties
  • voldoende structuurvariatie
  • open plekken-beheer in de bestanden
  • bijkomende beschikbaarheid van tijdelijk open plekken (kapvlaktes)
 • recreatieve zonering

 

Boomleeuwerik komt in het vogelrichtlijngebied tot broeden in de omgeving van het kasteeldomein Schrieken, gemeentebos Wegmeerheide en de maatregelen tot landinrichting in de rvk Weelde. Uitbreiding van de broedpopulatie in de SBZ i.f.v. een voldoende tot goede lokale SVI (50-60 bp).