Wespendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1542
Wespendief
Turnhouts vennengebied
Wespendief

Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door:

  • bossen met voldoende variatie aan (loofboom)soorten, voldoende oude bomen, dreven en open plekken
  • het beheer van de bossen moet voldoen aan de criteria duurzaam bosbeheer

Deze doelstellingen overlappen met de doelstellingen voor zwarte specht.

De soort komt enkel broedend voor in delen van het vogelrichtlijngebied die overlappen met habitatrichtlijngebied. Daarbuiten zijn heden geen broedgevallen bekend. Minimaal behoud van de huidige broedpopulatie (ca. 3 bp).