Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Boomleeuwerik

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1544
Boomleeuwerik
Turnhouts vennengebied
Heidelandschap - BE21000024
Boomleeuwerik

Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door:

  • toename van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van de heide- en landduinhabitats (2310, 2330 en 4030)
  • behoud van het open zandig karakter van een aantal brandwegen
  • behoud van de rustgebieden
  • inrichten van de bosranden zodat er een zachtere overgang is van bos naar heide. De soort is ook gebaat bij brede schrale bermen langsheen deze zandwegen.

De soort komt in SBZ-H tot broeden in de deelgebieden 1, 3, 5, 7, 8, 9 en 13. Uitbreiding van de broedpopulatie in de SBZ i.f.v. een voldoende tot goede lokale SVI (50-60 bp).