Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Boomleeuwerik

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1462
Boomleeuwerik
Turnhouts vennengebied
Boomleeuwerik

De soort komt in de SBZ (buiten het ‘heidelandschap’ en ‘droge bossen’) ook tot broeden in het half-open cultuurland in kleine opgaande begroeiingen of boomgroepen op kale of schaars begroeide zandige bodems. Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI van het leefgebied beoogd door:

 

  • voldoende beschikbaarheid van kale, zandige of schaars begroeide bodems met verspreide, opgaande begroeiing of boomgroepen
  • permanente beschikbaarheid van brede zandige stroken en -paden (≥ 50 m)
  • mantel-zoomvegetaties zodat er een zachtere overgang is van open vegetaties naar bos
  • voldoende structuurvariatie
  • recreatieve zonering

 

Uitbreiding van de broedpopulatie in de SBZ i.f.v. een voldoende tot goede lokale SVI (50-60 bp).