9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
818
9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Turnhouts vennengebied
Droge Bossen - BE21000024
+

Naast behoud van de actuele habitatwaardige oppervlakte van 4 ha (in een ruimere boskern) een uitbreiding (louter door omvorming) met 13 ha (al dan niet in complex met 9190). Door voortschrijdende successie van eikenberkenbossen is natuurlijke toename van dit bostype in de SBZ te verwachten.

Globaal wordt een kwaliteitsverbetering van de habitatwaardige oppervlakte beoogd door:

  • verminderen atmosferische depositie
  • exotenbeheer
  • maximaal behoud dikke bomen en dood hout
  • mantel- en zoombeheer
  • open plekken-beheer
  • habitatvlekken inbreiden door omvorming of successie tot grotere oppervlaktes
  • goede verticale en horizontale structuur