9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
820
9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
Turnhouts vennengebied
Droge Bossen - BE21000024
=

Naast behoud van de actuele oppervlakte 9190 aan 21 ha (in een ruimere boskern) uitbreiding (louter door omvorming) van eikenberkenbossen met 290 ha. Deze omvorming (al dan niet in complex met 9120) kan gerealiseerd worden in de deelgebieden 1 (110 ha) en 5, 7, 8, 9, 13, 18 (samen 180 ha). Door het ouder worden van de eikenberkenbossen die actueel een onvoldoende leeftijd vertonen om aan de strikte definitie van dit habitattype te voldoen, zal de oppervlakte van dit habitattype stijgen.

Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI en een kwaliteitsverbetering van de eikenberkenbossen beoogd door:

  • verminderen van de atmosferische depositie
  • verminderen luchtvervuiling
  • tegengaan eutrofiëring (bemestingsinvloeden)
  • herstel lokale hydrologie (voor de vochtige variant)
  • grote structuurvariatie (verticaal/horizontaal)
  • habitatvlekken inbreiden door omvorming of successie tot grotere oppervlaktes
  • exotenbeheer
  • mantel- en zoombeheer
  • open plekken-beheer
  • maximaal behoud dikke bomen en dood hout