Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Franjestaart

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1529
Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Franjestaart
Turnhouts vennengebied

Een goede tot voldoende LSVI wordt beoogd door:

  • behoud, herstel en ontwikkeling van lijnvormige landschapselementen (zowel groene als blauwe) op de aanvliegroutes tussen foerageergebied en zomerverblijf enerzijds en foerageergebied en winterverblijf anderzijds.
  • vermijden van lichtpollutie op vliegroutes en jacht-, zwerm-, paar- en overwinteringsplaatsen

Behoud van de actuele populaties.