Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Nachtzwaluw

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1557
Nachtzwaluw
Turnhouts vennengebied
Droge Bossen - BE21000024
Nachtzwaluw

Hoewel de soort kenmerkend is voor het heidelandschap, kan deze (broedend) voorkomen in open plekken of bosranden in naaldbossen op zandige bodem. Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door:

 

  • permanente beschikbaarheid van brede zandvlakten en -paden
  • mantel-zoomvegetaties zodat er een zachtere overgang is van bos naar open vegetaties
  • open tot halfopen bosstructuur met heideondergroei en/of open plekken
  • open plekken-beheer in de bestanden
  • bijkomende beschikbaarheid van tijdelijk open plekken (kapvlaktes)

 

Uitbreiding van de broedpopulatie in de SBZ naar een kernpopulatie van ≥ 30 bp. Stijging van de populatiegrootte in de SBZ met minstens 10 bp i.f.v. een goede lokale SVI.