Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zwarte specht

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1511
Zwarte specht
Turnhouts vennengebied
Droge Bossen - BE21000024
Zwarte specht

De soort verkiest oude, aaneengesloten bossen (naald, gemengd, loof) met een hoog aandeel beuk, afgewisseld met open ruimten.

 • In het heidelandschap behaalt de soort vooral in zeer ijle naaldbossen met heidesoorten in de ondergroei (‘boomheide’) hoge broeddichtheden.
 • Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd van het leefgebied o.a. door:

   

   

  • laten verouderen van de bestaande loofbossen
  • behoud van een deel van de naaldhoutbestanden
  • behoud van voldoende dik, staand dood (naald)hout
  • recreatieve zonering
  • behoud en ontwikkeling open plekken (kaalkap, brandwegen, zomen) en nastreven ijle structuur in de ‘droge bossen’

   

Uitbreiding van de broedpopulatie in de SBZ tot ≥ 30 bp (i.f.v. een goede lokale SVI).