Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Boomleeuwerik

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1509
Boomleeuwerik
Turnhouts vennengebied
Droge Bossen - BE21000024
Boomleeuwerik

De soort komt ook tot broeden in kapvlaktes, aanplantingen, open naald- of gemengd parkachtig bos op zandige bodem, afgewisseld met korte vegetaties.
Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI van het leefgebied beoogd door open tot halfopen bosstructuur met heideondergroei en/open plekken met:

 

  • permanente beschikbaarheid van brede zandvlakten en -paden (≥ 50 m)
  • mantel-zoomvegetaties zodat er een zachtere overgang is van bos naar open vegetaties
  • voldoende structuurvariatie
  • open plekken-beheer in de bestanden
  • bijkomende beschikbaarheid van tijdelijk open plekken (kapvlaktes)
  • recreatieve zonering

 

Uitbreiding van de broedpopulatie in de SBZ i.f.v. een voldoende tot goede lokale SVI (50-60 bp).