Wespendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1636
Wespendief
Turnhouts vennengebied
Droge Bossen - BE21000024
Wespendief

Wespendief verkiest grote, oude(re) loofbossen met open stukken. Lokaal kan de soort broedend voorkomen in naaldbossen met heideondergroei. Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI van het leefgebied beoogd door:

  • laten verouderen van de bestaande loofbossen
  • omvormen van een deel van de naaldhoutbestanden naar zuurminnend eikenberkenbos (9190)
  • lokaal nastreven ijl naaldbos met heideondergroei (heidebos)
  • recreatieve zonering

Minimaal behoud van de huidige broedpopulatie (ca. 3 bp).