Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Behoud en inrichting Kezelfort

1207

Het behoud en de inrichting van dit fort als (winter)verblijfplaats voor verschillende vleermuizensoorten is essentieel voor de SBZ. Bij deze inrichting hoort ook de bovengrondse bebossing van het Kezelfort en de aanleg van de nodige landschapsecologische infrastructuur.