Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zeeschelde (SIGMA)

BE2300006 - Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent
8957.00ha
Linkeroever;rietveld;Waaslandhaven
Bergenmeersen
Lippensbroek © Vilda
Sigmaplan;wetland; grasland
De Durme in Waasmunster
Sigmaplan;zoet schor;wilgenvloedbos
Waaslandhaven;Doel;slik; brak schor;ontpoldering
Sigmaplan; Gecontroleerdoverstromingsgebied met gereduceerd getij;slik;schor
Rupel
Zoet schor; slik, wilgenvloedbos
Sigmaplan, Schelde, zoet schor, de Kramp
Sigmaplan;landduin
Bevers
Wandelaars op Schelde dijk

Het getijdengebied van de Schelde is een unieke smeltkroes van functies. Het is tegelijk een economische regio, een dichtbevolkt gebied, een internationaal vermaard natuurfenomeen én een paradijs voor wandelaars en fietsers die van de rijke mix van natuur en cultuur komen proeven. Even tekenend voor de Schelde zijn de zware overstromingen waarmee ze haar vallei in het verleden heeft geteisterd. De Schelde wordt ook wel de slagader van Vlaanderen genoemd.

Het Schelde- en Durme-estuarium strekt zich uit van Gent tot de Nederlandse grens ten noorden van Antwerpen op grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Meer dan de helft van het gebied bestaat uit slikken, schorren en diepe tot ondiepe watergebieden. Versnipperd in de riviervallei liggen moerassen, vochtige graslanden en natte bossen. Op een kleine oppervlakte vind je ook fossiele rivierduinen met droge graslanden, heiden en bossen.

Eb en vloed is voelbaar tot aan de sluizen van Gent, dat is zo’n 160 kilometer van de zee. Zout en zoet water vermengen zich en zorgen voor een uniek overgangsgebied tussen rivier en zee. Het zoete water gaat stroomafwaarts geleidelijk over in brak water en verder in Nederland wordt het water zout. De rivier zit geprangd tussen hoge dijken en bestaat uit open water, slikken en schorren. De riviervallei is al lang door de mens gecultiveerd (landbouw, bewoning, havens…). Soortenrijke graslanden en moerassen overleefden her en der de intensivering van het landgebruik na de Tweede Wereldoorlog.

In dit uitgestrekte gebied is een breed scala van stakeholders uit allerhande sectoren actief. Het gebied spreidt zich uit binnen de Vlaamse ruit, een verstedelijkte regio tussen Gent, Antwerpen en Brussel. Een regio met veel economische spelers, mede dankzij de wereldhaven in Antwerpen. De Scheldevallei is ook een belangrijk landbouwgebied. De nog aanwezige natuurwaarden worden door verschillende natuurinstanties beheerd. Dankzij deze natuur en enkele cultuurhistorische pareltjes is ook de toeristische sector actief in het gebied. Voor overheden als het Agentschap voor Natuur en Bos, Mobiliteit en Openbare Werken en Waterwegen en Zeekanaal situeert een belangrijk deel van hun werkingsgebied zich in deze regio.

Antwerpen (2000), Zwijndrecht (2070), Lier (2500), Duffel (2570), Hemiksem (2620), Schelle (2627), Mechelen (2800), Willebroek (2830), Rumst (2840), Niel (2845), Boom (2850), Puurs (2870), Bornem (2880), Sint-Amands (2890), Destelbergen (9070), Melle (9090), Beveren-Waas (9120), Temse (9140), Kruibeke (9150), Lokeren (9160), Dendermonde (9200), Hamme (9220), Wetteren (9230), Zele (9240), Waasmunster (9250), Wichelen (9260), Laarne (9270), Berlare (9290)
Lieven Nachtergale (Sigma)
Agentschap voor Natuur en Bos