Inspanningen

Menselijke ingrepen zoals inpolderingen, verruimen en rechttrekken van de vaargeul hebben een ingrijpende impact gehad op de kwantiteit en kwaliteit van het estuarium. Bovendien kampt de Schelde met een slechte waterkwaliteit. In de vallei heeft intensief landbouwgebruik en grondinname voor woonuitbreiding en industrie geleid tot versnippering van de natuurwaarden. Een tendens die kan worden gekeerd door de waterkwaliteit te verbeteren, grote aaneengesloten gebieden in te richten en groene verbindingen tussen de gebieden te realiseren.

Lieven Nachtergale (Sigma)
Agentschap voor Natuur en Bos