Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

IHD van de SBZ ‘BE2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot gent’ gebieden buiten het Sigma en NOP opgenomen in rapport 13: Omvorming van naaldhout, populierenbossen en (recente) loofhoutaanplanten naar boshabitattypes

3612

In de SBZ ‘Schelde- en Durmeëstuarium, gebieden buiten Sigma en NOP’ in de deelgebieden 29 Moer, 43-46 Damvallei, 53 Gebuispolder, 55 Coolhembos en 56 Daknamse meersen wordt een uitbreiding vooropgesteld, vooral in habitattype 91E0, en dit door rijping van jonge bossen en spontane en actieve omvormingen van populierenaanplanten.